Nyheder og informationer

Her finder du alle nyheds- og informationsbreve, samt referater fra diverse møder.

Rundvisning

Første mandag hver måned kl. 10.30 På Kirsebærhaven 20, 2500 Valby. Mødested: I hall’en, lige når man kommer ind ad hovedindgangen

Center Nørrebro tilbyder psykosocial støtte, hjælp, omsorg og opbakning til medborgere, der har en sindslidelse eller er særligt psykisk sårbare.

Centret består af botilbud, sociale aktiviteter samt netværks- og temaarrangementer i de forskellige enheder på Nørrebro.

Det er idéen med centrets rehabiliterende indsats, at mennesker med en sindslidelse eller psykisk sårbarhed kan gennemleve sine individuelle recoveryprocesser og opnå at leve et meningsfuldt, selvstændigt og aktivt liv.

Centrets indsatser har fokus på hverdagslivet, netværk, samvær, arbejde, uddannelse, sundhed og frihed til at leve dét liv, som den enkelte ønsker.