Center Nørrebro tilbyder psykosocial støtte, hjælp, omsorg og opbakning til medborgere, der har en sindslidelse eller er særligt psykisk sårbare.

Centret består af botilbud, sociale aktiviteter samt netværks- og temaarrangementer i de forskellige enheder på Nørrebro.

Det er idéen med centrets rehabiliterende indsats, at mennesker med en sindslidelse eller psykisk sårbarhed kan gennemleve sine individuelle recoveryprocesser og opnå at leve et meningsfuldt, selvstændigt og aktivt liv.

Centrets indsatser har fokus på hverdagslivet, netværk, samvær, arbejde, uddannelse, sundhed og frihed til at leve dét liv, som den enkelte ønsker.