Åben Dialog i Center Nørrebro

  • ""
  • ""
  • ""
Muligheder for nye veje til bedre forståelse af hinanden

Hvad er Åben Dialog?
At have en Åben Dialog handler om at blive set, hørt, forstået og anerkendt som dét menneske, du er. Dette er fundamentale behov, som alle mennesker søger og har behov for.

I en Åben Dialog mødes vi på lige fod, og dit netværk spiller en vigtig rolle. Det vil sige, at alle oplevelser, tanker, følelser og meninger har lige stor betydning i en samtale. Der findes ikke kun én sandhed, men mange, og det er ikke et mål i sig selv, at blive enige eller finde en endelig løsning.

Tankegangen er, at positive forandringer sker i dialog med andre mennesker. Samtaleformen er en anderledes måde at tale sammen på med det formål at skabe nye forståelser.

Åben Dialog og netværksmøder:
I Center Nørrebro arbejder vi med Åben Dialog & netværksmøder som en del af vores tilbud. Det betyder, at der er en åben invitation til at bede om et åben-dialog-netværksmøde i alle centerets enheder.

Det centrale i Åben Dialog er netværksmødet. Til netværksmødet er der mulighed for at invitere betydningsfulde personer, der både kan være mennesker i det private netværk, det fagprofessionelle eller andre.

På netværksmødet tales der om det, deltagerne er optaget af og som derfor er vigtigt. Dette kan være alt fra bekymringer, håb eller drømme for fremtiden. Der er ikke på forhånd en dagsorden. Den udarbejdes i fællesskab i begyndelsen af mødet, sådan at der er en fælles forståelse af, hvad der er vigtigt at få talt om.

Hvordan foregår et netværksmøde:
Netværksmødet styres af en mødeleder. Inden dialogen sættes i gang, afklares rammerne for netværksmødet, fx hvor lang tid, der er afsat til mødet, eller behovet for særlige spilleregler undervejs.

Under dialogen sørger mødelederen for at alle bliver hørt, og at deltagerne kun taler, når de har ordet, således der skabes rum til at lytte og tænke.

Til netværksmøderne deltager ligeledes en reflektør eller et reflekterende team. Deres rolle er at ”tænke højt” om nye forståelser, nye vinkler eller refleksioner, som man har fået i løbet af samtalen, og som muligvis kan være givtig for den videre dialog.

Netværksmødet afsluttes ikke nødvendigvis med en beslutning eller videre plan. Måske aftaler du og dit netværk, at dialogen skal fortsætte ved et nyt møde, eller måske ønsker du at invitere andre betydningsfulde personer med.

Center Nørrebro har udarbejdet en litteraturliste, hvor du kan finde mere viden om Åben Dialog. Download litteraturlisten her.