Akuttilbuddet i Griffenfeldsgade

Københavnere kan få hjælp ved psykiske kriser

Akuttilbuddet, beliggende Griffenfeldsgade 44 opg. 46 (3. sal) på Nørrebro, er en del af Center Nørrebro - og har til formål at tilbyde et bydækkende døgntilbud, til borgere som bor i egen bolig og oplever en akut psykisk krise.

Akuttilbuddet er sekundært tiltænkt borgerens pårørende, som kan få vejledning og støtte i forhold til krisesituationen.

Samlet målgruppebeskrivelse:
• Borgere i Kbh. over 18 år, som har en psykisk krise
• Borgere som bor i eget hjem, eller bolig jvf. Servicelovens §107 (uden aften/natdækning)
• Borgere som ikke har behov for indlæggelse eller tæt skærmning
• Borgere med eller uden en diagnose
• Sekundært: pårørende som har brug for råd/vejledning
• Samarbejdspartnere

Fokus for indsatsen:
Fokus for akuttilbuddet er, at skabe tryghed for den enkelte borger, således at borgeren, så vidt muligt, fortsat kan bo i sin egen bolig.

Derudover er fokus, at skabe mere trygge overgange ift. udskrivning fra en psykiatrisk afdeling til eget hjem - samt forebygge indlæggelser i psykiatrien.

Støtten gives på en sådan måde, at vi er mindst muligt indgribende i borgerens liv og hverdag - og hele tiden med dét mål for øje, at borgeren kan vende tilbage til egen bolig efter endt forløb.

Medarbejderne i akuttilbuddet har stor erfaring med psykisk sårbare mennesker, som har brug for hjælp og støtte.

Fakta om tilbuddet:
Akuttilbuddet startede som et projekt støttet af Socialministeriet og fortsætter som foankret tilbud i 2018. Tilbuddet dækker borgere bosiddende i Københavns Kommune.

Tilbuddet består af tre former for hjælp til både borgerne og pårørende:
En døgnbemandet akuttelefon: 33 17 29 00.
Mulighed for, at borgere og pårørende kan få støtte og rådgivning. Det anbefales at ringe i forvejen. 
Mulighed for, at borgeren kan overnatte i akuttilbuddet.

Adresse:
Griffenfeldsgade 46 3. sal
2200 København N

Læs evaluering af Akuttilbud, Socialstyrelsen august 2017

 

 

 

 

 

Generel information

Døgnåbent hele året

Tlf. 33172900