Arrangementer for pårørende

  • ""
  • ""
  • ""
Center Nørrebro lægger vægt på at samarbejde med pårørende.

Pårørende kender om nogen til de udfordringer, der er forbundet med at leve med en psykisk lidelse. Derfor er deres stemme vigtig for Center Nørrebros ansattes arbejde.
 
De pårørende er velkomne til at komme med forslag til emner, der skal på dagsordenen.
 
Der afholdes arrangementer i de enkelte boenheder for de pårørende. Det er beboerne, der står for at invitere pårørende til disse arrangementer. Her har man som pårørende lejlighed til at hilse på kontaktpersoner og afdelingsledere, samt høre lidt om den overordnede pædagogiske og sundhedsfaglige indsats i boenheden.