Borger-rettet viden om projektet

Tilbud til dig som bruger af centret

Det medicinpædagogiske team arbejder for at:

Give dig fornyet viden om hvordan oplevede symptomer, 'personlig medicin' og tankerne om et godt liv, hænger sammen.

Finde og styrke de ressourcer – både dine og andres – der kan hjælpe dig med at få det bedre.

Give dig større indflydelse og medansvar for din medicin og behandling.

Hvis du synes det lyder interessant, kontakt os endelig for en uforpligtende snak om, hvordan nedenstående tilbud kunne være relevante for dig. Vi kan tilbyde dig følgende:

Personlige samtaler: Vi tilbyder samtaler med dig om din behandling og medicin, og taler med dig om hvordan den behandling du får, nu virker. Sammen undersøger vi, om der er flere veje at gå, foruden dem du kender til allerede. Målet er at få øje på, og modet til, at tage nye skridt og opnå nogle af de mål og drømme du har.

’Hørt og Set’: I små grupper mødes vi hver 14. dag og drøfter emner, som I vælger og synes er vigtige for jer. Det kan både handle om psykisk lidelse, behandling, udfordringer, medicin og håb - og ønsker for et godt liv. I lærer hinanden at kende på tværs, finder måske ud af, at andre har det lige sådan, og kan dele tips og tricks til at komme gennem hverdagen. Vi deler ud af vores erfaringer fra en professionel synsvinkel og tilstræber at skabe så rar og tryg en stemning i gruppen, at I også får lyst til at dele ud af jeres erfaringer og oplevelser.

Samtale med en farmaceut: Kunne du tænke dig, at en farmaceut med den nyeste viden om medicinens virkning, bivirkninger og eventuelle interaktioner, gennemgår din medicin og giver sine anbefalinger til dig og dét netværk, som har ansvar for din behandling? En sådan samtale bestræber vi os, i så fald, på at gennemføre.

Åben Dialog: Hvis du ønsker at andre i dit netværk skal indgå i løsningen af udfordringer med din behandling, din medicin eller tanker ift. drømme og håb for fremtiden, kan vi arrangere et møde for dig og de netværkspersoner, som du ønsker deltager i drøftelsen af dine muligheder.

    Hvad er din 'personlige medicin'?

Hvad der fungerer for den enkelte som 'personlig medicin', er meget individuelt, og dækker ikke kun over de piller, som indtages. Begrebet dækker over alle de midler, vi kan tage i brug, som samlet set giver dig den bedst mulige hverdag - til trods for den psykiske lidelse.

Opgaven er derfor for os, at finde frem til de rigtige præparater samt den rigtige dosis. En proces, som kan være både lang og med mange tilpasninger og ændringer undervejs.

Her gælder det om at finde alternative, virksomme og lindrende midler, herunder strategier og ressourcer, der kan afhjælpe og  lindre udfordringerne ved den psykiske sygdom.

For at opnå det bedste resultat, er det helt afgørende, at dine personlige erfaringer, tanker og holdninger til hvad der virker bedst for dig, klarlægges og inddrages. Den indsats som handler om, i samarbejde med dig, at finde lige netop din personlige medicin, kan betegnes som medicinpædagogik.

Medicinpædagogik ligger i et spændingsfelt mellem det sundhedsfaglige og det socialfaglige - og her er formålet med medicinpædagogisk projekt, at undersøge, om man kan gå nye veje - eller forbedre de veje, der allerede betrædes.