Center Nørrebros botilbud

Organisationen har mange forskellige former for botilbud. Læs om dem her.

Thorupgården

  • Der er 102 lejligheder i Thorupsgade 8. Lejlighederne har status som beboerens eget hjem med adgang til pædagogisk og sundhedsfaglig støtte efter behov.

Ungeenheden

  •  Ungeenheden er et målrettet tilbud til unge mellem 18 - 30 år. Center Nørrebro har flere mindre bofællesskaber, hvor de unge kan bo med daglig støtte. 

Fogedgården

  • Fogedgården er en almen boligafdeling i boligforeningen VIBO. Københavns Kommunes Socialforvaltning har anvisningsret til 52 af de 188 boliger i Fogedgården

Natbasen

  • Natbasens personale tilbyder samvær og samtale med beboere, der henvender sig i nattens løb og har åbent i tidsrummet kl. 23.00 – 07.00 alle ugens dage.

Hvis du er pårørende

Center Nørrebro vil meget gerne samarbejde tæt med beboernes pårørende. Derfor afholdes pårørendearrangement for alle pårørende to gange om året i Caféen på Thorupsgården. Desuden kan du læse mere på Netværkssiden.