Fogedgården

Som borger på Fogedgården vil du opleve et unikt, særligt og naturligt nærmiljø – praktisk og socialt - der bliver brugt i hverdagen

Fogedgården
Fogedgården er en almen boligafdeling i boligforeningen VIBO. Fogedgården ligger på Nørrebro. I Fogedgården bor der studerende, små familier, ældre og personer med handicap. Du kan læse mere om Fogedgården på VIBOs hjemmeside.

Det har tidligere fremgået af Center Nørrebros hjemmeside at Fogedgården er et socialpsykiatrisk botilbud. Dette er ikke korrekt. Københavns Kommunes Socialforvaltning har anvisningsret til 52 af de 188 boliger i Fogedgården. For disse 52 boliger gælder det, at du skal visiteres via Almenboliglovens med støtte efter Servicelovens § 83 og 85.

Hvis du er visiteret til en af de 52 boliger Københavns Kommunes Socialforvaltning har anvisningsret til, bliver du tilknyttet en kontaktperson fra Center Nørrebro, der er fysisk tilstede i Fogedgården mellem klokken 08.00-22.00. Om natten er der mulighed for at kontakte Center Nørrebros Natbase.

Vores værdimæssige udgangspunkt
Vi ser det enkelte menneske som unikt og tager udgangspunkt i den enkeltes drømme og ønsker for et meningsfuldt liv. Vi tror på at alle har noget værdifuldt at bidrage med.

Din udvikling
Vi respekterer din ret til medindflydelse og medbestemmelse, f. eks. gennem Åben Dialog og deltagelse i supervision. Vi støtter op om din recoveryproces og styrker dine forudsætninger for at kunne tage ansvar for og aktivt del i eget liv og individuelle udviklingsprocesser.

Vi giver dig mulighed for at udvikle dine kompetencer og bevare dine ressourcer.

Sundhed
Vi fokuserer på sundhed og velvære i et bredt perspektiv, f.eks. tilbyder vi NADA-akupunktur og guidet afspænding til at afhjælpe angst, uro, søvnbesvær og alkohol/stof abstinenser m.m. og desuden tilbyder vi vejledning og støtte til sund livsstil.

Du støttes ligeledes til at leve et for dig meningsfuldt liv med mulighed for at skabe nyt netværk og fastholde kontakt til venner og familie.

Kontaktpersoner
Du får ved indflytningen i en af de 52 boliger, der er tilknyttet Socialpsykiatrien tilbudt en kontaktperson, som det forventes at du har tæt samarbejde og dialog med. Desuden tilbydes du sundhedsfaglig og pædagogisk støtte, hvor der tages udgangspunkt i dine konkrete behov og ønsker.

 

Generel information

Åbent alle dage fra 08.00-22.00

Tlf.: Team 1- 82 56 22 81

Tlf.: Team 2- 82 56 22 85/86

Tlf.: Team 3- 82 56 22 83/84

Tlf.: Natbase- 82 56 22 44

Tlf.: Ledelse- 82 56 22 87/88

Botilbudsleder: Elisabeth Ulrik-Petersen, tlf 53 74 22 06