Hjemmevejlederne

 • ""
Hjemmevejlederne kan støtte borgeren på vejen mod større selvstændighed og indflydelse på eget liv.

Hjemmevejlederne yder individuel støtte til at styrke sociale mestring i dagligdagen samt praktisk hjælp og rådgivning.

Det kunne for eksempel være:

 • Støttende og vejledende samtaler.
 • Botræning ift. almindelige daglige gøremål, som rengøring, indkøb, økonomi, madlavning, tøjvask m.v.
 • Deltagelse ved lægesamtaler, ledsagelse til diverse aktiviteter og andre aftaler.
 • Opretholdelse/etablering af kontakt til det psykiatriske system.
 • Opretholdelse/etablering af kontakt til familie, venner, og andet netværk.
 • Opretholdelse/etablering af aktiviteter, job, uddannelse eller lignende.
 • Indstilling til anden bolig.
 • Kontakt til sagsbehandler og andre offentlige instanser.

Borgerens motivation og ønske om ændringer, er omdrejningspunktet for hjemmevejledningen.

Uddannelsesbaggrund

Hjemmevejlederne har forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Det kan fx være som ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog eller plejer.

Hvordan får man hjemmevejleder i sin bolig?

Borgeren skal visiteres via en sagsbehandler i Voksenenheden på Griffenfeldsgade 44.

En sagsbehandler vurderer, på baggrund af en samtale, om det kan være gavnligt for borgeren, at få en hjemmevejleder tilknyttet i en periode.

Bofællesskaberne

Center Nørrebro har 6 bofællesskaber for borgere med psykiske og sociale vanskeligheder, som har behov for og lyst til at bo sammen med andre.

Bofællesskaberne er:

 • Mimersgade
 • Uffesgade
 • Griffenfeldsgade
 • Blågårdsgade
 • Brohusgade
 • Todesgade

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for den støtte hjemmevejlederne yder i egen bolig, findes i lov om social service §85 stk. 1, hvor du kan læse mere.