Hvad er Center Nørrebro?

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
Center Nørrebro er et socialpsykiatrisk center i Københavns Kommune, som betjener københavnere med en psykisk lidelse.

Center Nørrebro er båret af troen på, at alle mennesker med en psykisk lidelse - med den rette hjælp og støtte - kan få det bedre og komme sig helt eller delvist.

Derfor er det vigtigt at skabe rammerne for tryghed og udvikling med fokus på menneskers ressourcer, netværk, ansvar og medborgerskab.

Aktivitet- og samværstilbud

Centeret består af flere forskellige aktivitetstilbud spredt på flere adresser på Nørrebro.

Man kan benytte aktivitets- og samværstilbuddene i dag- og aftentimerne, hvis man vil være sammen med andre, der har udfordringer med en psykisk lidelse.

Botilbud

Man kan som borger med en psykisk lidelse visiteres til en bolig på Center Nørrebro.

Her kan du få støtte til at klare hverdagslivet.