Jobberiet

Center Nørrebro forsøger at gå nye veje, når det handler om terapi og beskæftigelse af psykisk sårbare borgere.

Derfor har vi skabt en virksomhed, som kaldes Jobberiet, hvor borgere med psykiatriske diagnoser kan finde værdi- og meningsfuld beskæftigelse.

Arbejdet er tilpasset efter mennesket - ikke omvendt

Jobberiet er et sted, hvor medarbejderne arbejder i trygge omgivelser ud fra helt individuelle forudsætninger. De ansatte modtager som udgangspunkt løn og indgår i arbejdsprocessen med det ansvar, som påhviler enhver ansat på arbejdsmarkedet, men med den forskel, at arbejdet er tilpasset til mennesket og ikke omvendt.

Produktet Darling

Der er tale om et rigtigt arbejde med rigtige produkter, som tilvirkes på markedsvilkår. Jobberiet producerer Darling, der er et veldesignet udendørs pallemøbel, som sælges og markedsføres af den private partner Out-sider a/s.

Som det traditionelle arbejdsmarked

Det er en central del af tilgangen, at der er tale om en ansættelse i Jobberiet, som på enhver arbejdsplads på det traditionelle jobmarked. Derved tilbyder Jobberiet en platform, hvor nye drømme og håb kan udfolde sig.

Aktuelt søger Jobberiet løntilskudsmedarbejder til opgaver inden for møbelproduktion og pædagogisk arbejde.

Løsrive sig fra kommunalt regi

Jobberiet er åben for enhver meningsfuld produktion, der kan afsættes på markedsvilkår. I det tilfælde, at omsætning og overskud taler for det, er det målet at løsrive Jobberiet fra kommunalt regi og forvandle arbejdspladsen til en selvstændig socialøkonomisk virksomhed.