Konflikthåndtering i Center Nørrebro

  • ""
Vi har personale uddannet i konfliktnavigation

I Center Nørrebro har vi fem medarbejdere, uddannet som konfliktnavigatører. Konfliktnavigatørerne er specialister i at håndtere konflikter, og samarbejdsrelationer med en konstruktiv tilgang. De er i stand til at støtte op om en forbedring det psykiske arbejdsmiljø, styrke konfliktnedtrappende kompetencer, tilgodese parters langsigtede interesser i konflikter - samt bidrage til at forebygge voldsomme hændelser.

Konfliktnavigatøren har specialfaglig viden og kunnen i:

  At vejlede og støtte mennesker i konflikt

  At analysere og intervenere i alt lige fra en interessekonflikt mellem to parter til en strukturel konflikt i en organisation

  At rådgive HR-medarbejdere, ledere, klienter og andre interessenter omkring konflikthåndtering

  At reflektere over din egen og andres måder at agere i konflikter

  At udvikle og implementere en effektiv konfliktstrategi hele vejen gennem en organisation
 

På uddannelsen er navigatørerne trænet i:

  At forstå de generelle mekanismer i konflikter

  At arbejde systematisk og forebyggendemed konflikthåndtering

  At bruge konflikthåndtering som ledelsesredskab

  At udvikle en konfliktpolitik og konfliktstrategi

  At udbrede kendskabet til konstruktiv konflikthåndtering i alle led af organisationen