NADA

Vi tilbyder NADA i Center Nørrebro

NADA-behandling består af øreakupunktur. Behandlingen bliver oftest brugt mod angst, uro og søvnløshed, men er også velegnet mod abstinenser efter brug af stoffer eller alkohol. Der er i Center Nørrebro ca. 60 diplomuddannede NADA-behandlere. Formålet med at have så relativt mange behandlere, er, at alle borgere med tilknytning til centeret skal kunne tilbydes NADA-behnadling, og helst også døgnet rundt.

Hvad er NADA?
NADA (National Acupuncture Detoxification Association) blev dannet i 1985 for at udbrede NADA-modellen som en “non for profit treatment”. NADA-modellen har fokus på recovery, empowerment og personlig udvikling. NADA skal derfor ikke betragtes som øreakupunktur i almindelig forstand, men som et supplement til anden behandling. NADA er et non-verbalt standardprogram, udviklet i 1974 af psykiater Michael Smith og medarbejdere på Lincoln Hospital, i South Bronx New York.

NADA understøtter recovery samt empowerment, og er ikke en lægelig eller medicinsk behandlingsform. NADA øger udbyttet fra de eksisterende tilbud og behandlingsmetoder.

NADA er en komplimentær strategi
NADA er en standardteknik til såvel akutte symptomer, og set i forhold til recovery og udvikling på sigt. Idéen bag NADA-modellen er dog først og fremmest at fremme recovery, samt understøtte terapeutisk arbejde og indsigt. Psykiatri, misbrug og kriser er særdeles komplicerede arbejdsområder, med en høj grad af overlapning. Der er sjældent enkle virkningsfulde behandlingsforslag. Og sjældent kan behandlingsmetoder stå alene, da der bag en given diagnose ligger adskillige komplekse forhold af bl.a. sociale-, biokemiske-, emotionelle- og personlige dimensioner.

NADA er en enkel metode
NADA-metoden er derfor heller ikke behandlingen i sig selv. NADA-metoden er et link mellem de terapeutiske og medicinske metoder, som i sig selv desuden har en velbeskrevet terapeutisk og biokemisk virkning. NADA-akupunktur er et standardiseret øreakupunktur-program, som består af fem kinesiske ørepunkter, i samspil med en behandlingsstrategi eller anden behandling. NADA fungerer udemærket sammen med medicinsk og terapeutisk behandling. Metoden betragtes som bivirkningsfri.

NADA-behandling er tænkt både som en hjælp i abstinensbehandling (f.eks. ved stoftrang og abstinenser) samt ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner, stress m.m.

NADA-metoden er især beregnet til at fungere i et samspil med anden behandling. Selvom metoden kan bruges ved f.eks. akut angst, stoftrang eller uro, virker NADA-behandling bedst over et længere tidsrum sammen med andre metoder som f.eks. psykologisk bistand eller recovery-arbejde. NADA-modellen skal ses som en metode, som gør anden behandling bedre.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om NADA-behandling, kan du læse videre på NADA-Danmark’s hjemmeside: www.nada-danmark.dk.