Oplæg og videreuddannelse

  • ""
Personalet i Center Nørrebro har store muligheder for fornyet viden

I Center Nørrebro prioriterer vi, at klæde personalet godt på ift. tilegnelse af viden og kompetencer.

Dette være sig i forhold til håndtering af praktiske opgaver i hverdagen, samspil med borgerne eller videreuddannelse ift. den enkelte medarbejders faglighed.

Eksempler på dette, kan bla. være konfliktnavigatør-uddannelsen, som du kan læse om i denne menu om faglighed.

Vi ser ikke læring som en statisk størrelse, men som en fortløbende proces - til gavn for både personale, borgere og netværk.