Praktikbeskrivelse - skema

Skema over Center Nørrebro som praktiksted

Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele:

Dagtilbudspædagogik
Skole- og fritidspædagogik
Social- og specialpædagogik

LINK til skema for praktikbeskrivelse her.