Sundhedsperspektiv

Sundhed handler både om fysisk og psykisk sundhed

I Center Nørrebro har vi en bred sundhedsopfattelse, der beror på et helhedssyn. 

Det betyder, at fysisk sundhed naturligvis er væsentlig, da vi ved, at mange mennesker med psykisk sårbarhed, ofte bliver ramt af livsstilssygdomme, og ofte dør tidligere end resten af befolkningen.

Samtidig er det vigtigt, at der er fokus på psykisk sundhed, som for mange handler om fx velvære, livskvalitet, fællesskaber og selvbestemmelse.

Det er væsentligt for os, at borgerne oplever sammenhæng og mening gennem det at kunne definere og arbejde for egen sundhed.

Nedenstående figur viser sammenhængen mellem de forskellige sundhedsperspektiver med modellen 'Det Dobbelte KRAM'.

Kilde: Thybo, Peter (2016): "Det dobbelte kram", Hans Reitzels  Forlag