Ungeenheden

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
Ungeenheden er til dig, der er mellem 18 - 30 år, og har brug for hurtig hjælp til selvhjælp, så du kan fastholde din hverdag.

De unge som rammes af en psykisk lidelse (f.eks. spiseforstyrrelser, skizofreni, angst mv.) har brug for hurtig hjælp til selvhjælp. Ungeenheden kan tilbyde hjælp til at fastholde uddannelse eller beskæftigelse. Eller med andre ord: et sikkerhedsnet i form af bolig, aktiviteter, nærvær og støtte til de daglige opgaver.

Botilbuddene

Alle boligtilbuddene til unge er beliggende i København.

På Center Nørrebro er der flere mindre bofællesskaber, som fordeles efter servicelovens §107, hvor de unge kan bo med daglig støtte:

Botilbuddet Sydhavnen (Netværket)

Botilbuddet er et tilbud til unge voksne, primært mellem 18 og 25 år. Målgruppen er unge med svære sindslidelser og personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller affektive sindslidelser med hyppige psykotiske symptomer eller angst. De unge har været igennem et længerevarende behandlingsforløb og er nu klar til den del af behandlingen, som drejer sig om at få dagliglivet til at fungere og starte en udvikling af tilværelsens sociale aspekter.

Antal boliger 10

Griffenfeldsgade 31

Botilbuddet er et tilbud til unge voksne piger, primært mellem 18 og 30 år, som lider af moderat til svær spiseforstyrrelse og/eller personlighedsforstyrrelse. De unge har været igennem et længerevarende behandlingsforløb og er nu klar til den del af behandlingen, som drejer sig om at få dagliglivet til at fungere og starte en udvikling af tilværelsens sociale aspekter.

Antal boliger 11 + §85

BOFNA (bofællesskaberne i Hans Egedes gade 10, Kapelvej 47 og Nansensgade 57

Botilbuddet er  er et tilbud til unge voksne, primært mellem 18 og 25 år. Målgruppen er unge med svære sindslidelser som personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller affektive sindslidelser med hyppige psykotiske symptomer eller angst. I bofællesskaberne er det ikke tilladt at have et omfattende eller behandlingskrævende misbrug af alkohol, hash eller andre stoffer.

Hans Egedes Gade adskiller sig ved at være et udslusningsbofællesskab, hvor de unge skal kunne klare sig med mindre støtte samt være i uddannelse/beskæftigelser eller på vej dertil.

Antal boliger 17

 

Kontaktpersoner

Alle beboere får ved indflytningen tilbudt en kontaktperson, som de har et særligt tæt samarbejde og dialog med. Desuden tilbydes sundhedsfaglig og pædagogisk støtte, hvor der tages udgangspunkt i de konkrete behov og situation.