Ungehus CPH

For unge med psykisk sårbarhed

Ungehus CPH er et socialpsykiatrisk aktivitets- og samværstilbud til unge mennesker med psykisk sårbarhed, i alderen 18-30 år.

Huset er beliggende i nærheden af Nørrebroparken og Assistens Kirkegården, i Hørsholmsgade 20 på Nørrebro, med store lyse lokaler velegnet til dels motions-, aktivitets- og uddannelsesrettede tilbud.

Ungehuset tilbyder også en café med fællesspisning for husets brugere - og giver en god ramme for de unges samvær samt mulighederne for at øve sociale kompetencer og netværksdannelse. Der er også mulighed for kreativ udfoldelse med musik- og kreativt værksted. 

Du kan altid ringe til Ungehus CPH's café på telefon 30 69 25 91 for at booke en introduktion og rundsvisning, høre hvad der er på menuen etc.

Du kan også læse mere om Ungehus CPH på http://ungehuscph.kk.dk/

Huset rummer ydermere kursusforløbet Fremtidsfabrikken. Et forløb à 24 uger for unge med psykisk sårbarhed, som trænger til afklaring og støtte i forhold til opstart af uddannelse eller arbejde. Deltagerne gennemfører forløbet ud fra et fastlagt skema med 20 timer ugentligt med fag som 'psykisk sundhed', 'fysisk sundhed' og træning.

Har du spørgsmål vedrørende forløbet kontakt:

Louise Hage Dose, Vejleder og Koordinator

Tlf: 24 85 70 68

Email: fremtidsfabrikken@sof.kk.dk

Fremtidsfabrikken kræver visitation, men på de øvrige tilbud møder du blot op.