Vi lærer af hinanden

Medarbejdere med brugererfaring kommer med vigtig viden

I Center Nørrebro har vi både praktikanter og ansatte med brugererfaring, og tager med åbne arme imod den viden og de erfaringer, som disse medarbejdere kommer med.

Fx rummer teamet for ’udvikling, uddannelse, sundhed og arbejdsmiljø’ en medarbejder, som dels er kommet sig fra en Borderline-diagnose, og dels har beskæftiget sig med feltet via oplæg, undervisning og samspil med psykiatrien. Medarbejderen har afholdt oplæg for flere enheder i organisationen.

Det generelle ønske blandt medarbejderne har været, at tilegne sig færdigheder og nuanceret forståelse ift. personlighedsforstyrrelsen Borderline, og flere har efterfølgende valgt at benytte den tillærte viden i dagligdagen, i kontakten med beboere der kæmper med symptomatikken.