Mangfoldighed i faglighed

  • ""
Eklektisk tilgang

Center Nørrebro arbejder med en udstrakt grad af metodefrihed, hvorved vi i samarbejdet med borgeren tilvælger de metodemæssige elementer, som er meningsfulde og har potentiale til at gøre en reel forskel for borgerens recoveryproces.

Tilgangen er således eklektisk - men dette betyder dog ikke, at alle tilgange og metoder vurderes som lige gode eller lige nyttige i sin rene form. Derfor har vi fokus på at udvikle og forfine tilgange, der bl.a. baserer sig på følgende teoretiske referencer: Åben Dialog & netværksarbejde, systemisk og socialkonstruktionistisk teori, anerkendende og narrativ teori, eksistentiel teori, kognitive tilgange m.fl.

Her i menuen kan du læse om de forskellige kompetencer, vi kan tilbyde beboere i Center Nørrebro. Herunder om NADA, DAT (dialektisk adfærdsterapi) og Åben Dialog.