Thorupgården

Center Nørrebro har 102 lejligheder på Thorupsgade 8 på Nørrebro. Lejlighederne har status som beboerens eget hjem.

På Thorupsgade 8 på Nørrebro er der 102 lejligheder. De har status som beboerens eget hjem med adgang til pædagogisk og sundhedsfaglig støtte efter behov.

Hjælp og støtte

Du får udarbejdet en personlig beskrivelse af dine behov for hjælp /støtte. Det sker sammen med sagsbehandleren på socialcenteret. På den måde sikres, at du får præcis den hjælp, du har brug for.

Beskrivelsen revurderes af sagsbehandleren én gang om året.

Valg af kontaktperson

Så vidt det er muligt, vil der blive taget til beboernes ønsker til, hvem du får som kontaktperson.

Kontaktpersonen og borgeren udarbejder sammen en pædagogisk sundhedsplan kort efter du er flyttet ind.

Beboernes indflydelse

På hver etage holdes etagemøder. Her kan du sige din mening som beboer og gøre din indflydelse gældende.

Boligerne tildeles efter §108 i serviceloven.

Personalet

  • På hver etage er der ansat
    • en afdelingsleder
    • en stedfortræder
    • 12-14 kontaktpersoner med sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

Kom til rundvisning

Fra og med august åbner vi igen for rundvisninger. Rundvisningerne afholdes den første mandag i hver måned.

Hvis du er interesseret, eller bare vil høre mere, kan du ringe til os på 82 56 22 49 og 82 56 22 55.